O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Slovinská premiéra filmu Česká koča a česko-slovinská vzájemnost

Ve dnech 22. až 26. března 2022 probíhal v Lublani na výstavišti Gospodarsko razstavišče veletrh cestovního ruchu Slovenija Outdoor. Po dohodě ALPY, spol. s r. o., s Planinska zveza Slovenije (PZS) a obcí Jezersko se veletrhu zúčastnil i Český odbor Slovinského planinského družstva 2017 (ČO SPD 2017) se sídlem v Praze 5. Tento odbor je pokračovatelem aktivit Českého odboru SPD, který v roce 1897 založili naši pradědové. Titíž v roce 1900 postavili pod severními stěnami Kamnických a Savinjských Alp horskou chatu Česká koča.

 


O stánek ČO SPD 2017, který se stal součástí expozice PZS, byl během veletrhu zájem

 


Tým ČO SPD 2017 na expozici v Lublani: zprava M. Nováková, L. Novák, O. Jirásko, L. Jirásko

 


Radek Jaroš, člen týmu ČO SPD 2017, se zdraví s Robertem Režonjou, ředitelem kanceláře slovinského Ministerstva lesů, vod a strání

 

Součástí programu veletrhu v pátek 25. března 2022 byla od 17 hodin slovinská premiéra filmu Česká koča a česko-slovinská vzájemnost. Producentem a investorem filmu jsou společnosti ALPY, spol. s r. o., a Lidé&Hory, s. r. o. Nositelem projektu, režisérem, scénáristou i autorem komentáře se stal Ladislav Jirásko.

Film s využitím více než 400 historických fotografií a jiných dokumentů přibližuje období od roku 1897 (začátek česko-slovinské spolupráce v oblasti turistiky a alpinismu) až do roku 2020 (výročí 120 let existence chaty Česká koča). Součástí snímku jsou i dvě hrané scény. První scéna, která se odehrává na jaře 1898, představuje oficiální uvítání Karla Chodounského a Stanislava Práchenského, zakladatelů Českého odboru SPD, v Jezersku. Druhá scéna zachycuje jednání zástupců Slovinského planinského družstva a Českého odboru SPD pod Triglavem na chatě Triglavski dom na Kredarici dne 13. srpna 1898. Na tomto jednání byl odsouhlasen prodej pozemku pro stavbu chaty Česká koča pod severními stěnami Grintovce.

Premiéru filmu, úvodní diskuzi u „kulatého stolu“ i banket po promítání zajišťovala Planinska zveza Slovenije. Diskuze u „kulatého stolu“ se zúčastnili Ladislav Jirásko, Radek Jaroš – nositel Koruny Himálaje a Koruny světa (v hraných scénách představoval prof. Karla Chodounského, zakladatele ČO SPD v roce 1897), Ladislav Novák – zakládající člen ČO SPD 2017 (v hraných scénách představoval dr. Stanislava Práchenského, jednoho z nositelů myšlenky stavby chaty Česká koča), Drejc Karničar – starosta obce Jezersko (koncem minulého století jeden ze světových špičkových skialpinistů) a Miro Eržen – 1. místopředseda PZS. Přítomno bylo také několik významných osobností slovinského alpinismu, slovinských novinářů a mnoho milovníků hor a našich přátel.

 


„Kulatý stůl“ při slavnostní premiéře filmu dne 25. března 2022 v sálu Urška dvorana. Zleva: Mojca Mojca – moderátorka, Ladislav Jirásko – realizátor filmu, Radek Jaroš alias Karel Chodounský, Ladislav Novák alias Stanislav Práchenský, Drejc Karničar – starosta obce Jezersko, Miro Eržen – 1. místopředseda PZS

 


Hraná scéna – léto 1898. Na chatě Triglavki dom na Kredarici získali zástupci ČO SPD od vedení SPD souhlas k odkoupení pozemku pod severní stěnou Grintovce pro stavbu chaty Česká koča

 


Rozhovor realizátora a režiséra filmu pro večerní zpravodajskou relaci Slovenija TV

 

Chata Česká koča i česko-slovinská vzájemnost je od samého počátku spojena s obcí Jezersko. Druhá slovinská premiéra filmu proto proběhla v sobotu 26. března 2022 od 18 hodin v kulturním domě v Jezersku. Obec Jezersko připravila pro český tým velmi srdečné přivítání. Před zcela zaplněným sálem, ve kterém se sešlo více než 120 převážně domácích příznivců, byli oceněni všichni aktéři, kteří se podíleli na hraných scénách filmu. Nositel projektu Ladislav Jirásko získal od občanů Jezerska mimořádné ocenění – Cenu obce Jezersko mu předal starosta obce Drejc Karničar. Po skončení filmu a krátké diskuzi byli všichni účastníci premiéry pozváni na slavnostní banket.

O film byl ve Slovinsku značný zájem – obou představení se zúčastnili přátelé nejen z Lublaně a blízkého okolí, ale také z Nového Města, ze Sevnice, z Bohinje, Celje a dalších lokalit ve Slovinsku. Ve slovinských mediích byla filmu věnována značná pozornost, mnohé deníky a zpravodajské portály věnovaly snímku poměrně dost prostoru. Tým slovinské televize pořídil z premiéry několik rozhovorů, o události informoval také hlavní slovinský zpravodajský kanál při večerních zprávách v sobotu 26. března 2022 od 19:30 h. Ve více než dvouminutovém vstupu byly představeny i některé ukázky z filmu, zdůrazněna byla více než 120 let trvající tradice česko-slovinské vzájemnosti (viz https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174859765).

 


Premiéra filmu v Jezersku, sobota 26. března 2022, dvorana Kororan. Představení všech aktérů, kteří obsadili role v hraných scénách filmu

 


Nositel projektu a režisér filmu Ladislav Jirásko získal od občanů Jezerska mimořádné ocenění. Cenu obce Jezersko mu předal starosta obce Drejc Karničar

 


Jménem všech českých účastníků premiéry filmu pozdravil Ladislav Jirásko slovinsky
přítomné ve dvoraně Korotan, současně poděkoval za získané ocenění

 

Nejzajímavější reportáže ve slovinských mediích:

Česká premiéra filmu proběhne nejpozději v rámci Mezinárodního festivalu alpinismu Praha 2022 ve dnech 25. až 27. listopadu 2022. V pořadí 17. ročník této akce se uskuteční po dvouleté pauze ve všech sálech Slovanského domu v Praze 1. Informace o přípravách festivalu i o všech významných osobnostech alpinismu z celého světa, které se festivalu zúčastní, budou postupně představovány na webových stránkách www.festivalalpinismu.cz.

 

Text: Ladislav Jirásko
Foto: Ladislav Novák a Bohdan Hren

 


Zcela zaplněná přednášková síň v kulturním středisku v Jezersku. Ve Slovinsku bylo koncem března nutné nosit při takovýchto shromážděních roušku

 


Po premiéře v Jezersku byli všichni účastníci pozváni na banket, který připravila a zajistila obec Jezersko

 


Český tým na banketu spolu se starostou obce Jezersko Drejcem Karničarem. Připom
eňme, že Drejc spolu se svým bratrem Davo Karničarem se stali prvními skialpinisty, kteří sjeli na lyžích z vrcholu Annapurny (dne 29. dubna 1995)