Majitel a vydavatel:
Klub českých turistů
Revoluční 1056/8
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 00505609
DIČ: CZ00505609
www.kct.cz

Adresa redakce:
Klub českých turistů
Revoluční 1056/8
110 00 Praha 1 – Nové Město

Šéfredaktor:
PhDr. Marcela Titzlová šéfredaktorka časopisu Turista
mobil: +420 602 606 975
e-mail: titzlova@kct.cz

Inzerce:
Petr Čožík
mobil: +420 730 151 488
e-mail: cozik@kct.cz

Mediakit časopisu Turista na rok 2024

Redakční rada časopisu:
RNDr. Jiří Homolka, předseda KČT
Ing. Ladislav Macka, místopředseda KČT
Zdeněk Cabalka, místopředseda KČT
Mgr. Michaela Novotná, generální sekretář KČT

Redakční rada rubriky Ze života KČT:
Zdeněk Cabalka
Ing. Mojmír Nováček
Miloslav Holenda
Ing. Ivan Press
Ing. Bc. Míla Bradová

Tým pravidelných dopisovatelů:

(řazeno abecedně)
Mgr. et Mgr. Michal Bařinka
Mgr. Petr David
Zdeněk Duffek
Ing. Jan Havelka
Mgr. Marie Holečková
Martin Janoška
Ing. Pavel Juřík
Roman Mejšner
Ing. Rostislav Novák
Jan Pásler
Ing. Vladimír Pohorecký
Mgr. Michal Procházka
Mgr. Václav Průcha
Mgr. Mirka Strakatá
doc. RNDr. Jan Vítek
Ing. Miloslav Vítek
Martin Waldhauser
Ladislav Zoubek

Grafické zpracování:
Roman Martinka

Editorky webových a facebookových stránek:

Kateřina Trnková
mobil: +420 736 754 101
e-mail: trnkova@kct.c
z

Ing. Lenka Zíková
mobil: +420 732 235 063
e-mail: zikova@kct.cz

Časopis Turista je na MK ČR registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.