O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Soutěže čtenářů

Každý čtenář časopisu Turista má možnost vyhrát zajímavou cenu, kterou věnují zástupci českých outdoorových firem. Pokud správně zodpovíte otázku uvedenou v časopise, pak máte možnost získat jednu ze tří zajímavých cen.
V každém čísle časopisu Turista soutěžíme také o knižní publikace. Stačí jen vyluštit křížovku, napsat nám její tajenku a hned budete zahrnuti do losování o tři zajímavé knižní publikace.

Odpovědi posílejte na anketním lístku na adresu redakce nebo e-mailem na adresu turista@lideahory.cz.

Partnerem aktuálního čísla časopisu Turista 5/2022 je společnost Transalpinus. Správné odpovědi na soutěžní otázky můžete posílat až do 31. května 2022. Vylosovaní výherci budou zveřejněni v časopisu Turista 7/2022, ceny jim budou zaslány do konce srpna 2022.

      

Správné odpovědi na soutěžní otázky z časopisu Turista 3/2022
Křížovka:
Chřenovice
Společnost ALPINE PRO:
b) Lipno

Správné odpovědi na soutěžní otázky z časopisu Turista 12/2022
Křížovka:
Klejnárka
Společnost YATE:
c) 30 let

Správné odpovědi na soutěžní otázky z časopisu Turista 12/2021
Křížovka:
Ejem
Společnost ALPINE PRO:
Raškovka