O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Soutěže čtenářů

Každý čtenář časopisu Turista má možnost vyhrát zajímavou cenu, kterou věnují zástupci českých outdoorových firem. Pokud správně zodpovíte otázky uvedené v časopise, pak máte možnost získat jednu ze tří zajímavých cen.
V každém čísle časopisu Turista soutěžíme také o knižní publikace. Stačí jen vyluštit křížovku, napsat nám její tajenku a hned budete zahrnuti do losování o tři zajímavé knižní publikace.

Odpovědi posílejte na anketním lístku na adresu redakce nebo e-mailem na adresu turista@lideahory.cz.

Partnerem aktuálního čísla časopisu Turista 6/2021 je společnost HUDY. Správné odpovědi na soutěžní otázky můžete posílat až do 30. června 2021. Vylosovaní výherci budou zveřejněni v časopisu Turista 89/2021, ceny jim budou zaslány do konce září 2021.

      

Správné odpovědi na soutěžní otázky z časopisu Turista 4/2021
Křížovka:
Kapoun
Společnost Prosport:
1) 11–24 mm;
2) polyamid/nylon.

Správné odpovědi na soutěžní otázky z časopisu Turista 3/2021
Křížovka:
Bursa
Společnost Rock Point:
cuin

Správné odpovědi na soutěžní otázky z časopisu Turista 12/2021
Křížovka:
Chittussi
Společnost Rock Point:
V roce 1974.