O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Předplatné a objednávky

      

Cena a předplatné
Celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2022 činí 640 Kč, cena jednotlivého čísla časopisu je 66 Kč. Zvýhodněné celoroční předplatné (10 čísel) pro členy KČT je 440 Kč (při objednání a úhradě do 15. ledna 2022), zvýhodněné předplatné po 15. lednu 2022 činí 480 Kč. 

Objednávky časopisu
Objednávky a předplatné pro ČR zajistíte na adrese redakce, prostřednictvím objednávkového on-line systému nebo na e-mailu turista@lideahory.cz.
Předplatné pro SR zajišťuje Magnet Press, Slovakia s. r. o., Šustekova 8, P. O. BOX 169, SK 830 00 Bratislava, tel.: +421 267 210 931-33, e-mail: referent@press.sk, web: www.press.sk/sport-auto-moto/turista.

 

Nejsnazší a nejjednodušší způsob zajištění celoročního předplatného nebo objednání jakéhokoli množství jednotlivých čísel časopisu Turista je pomocí on-line systému „Předplatné časopisů Turista a lidé&HORY“. Tento systém běží nonstop na webové adrese:

https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/.

      

Časopis v roce 2022 vychází...

Turista 1–2/2022 v pátek 28. ledna 2022

Turista 3/2022

v pondělí 7. března 2022

Turista 4/2022 v pondělí 4. dubna 2022
Turista 5/2022 v pondělí 9. května 2022
Turista 6/2022 v pátek 3. června 2022
Turista 7/2022 v pondělí 4. července 2022
Turista 8–9/2022 v pondělí 29. srpna 2022
Turista 10/2022 ve čtvrtek 6. října 2022
Turista 11/2022 v pondělí 7. listopadu 2022
Turista 12/2022 v pondělí 5. prosince 2022

Časopis je také ve volném prodeji. Najdete jej v trafikách, novinových stáncích, v síti prodejen Geko (zejména na vlakových a autobusových nádraží) atd.


Dárkový poukaz k celoročnímu přeplatnému
Dárkový poukaz k celoročnímu předplatnému časopisu Turista pro rok 2022 vám v případě zájmu můžeme poslat v elektronické podobě. Stačí napsat na: turista@lideahory.cz.

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Distribuci časopisu zajišťuje První novinová společnost a. s. (PNS). Na MK ČR je časopis Turista registrován pod číslem E7264. ISSN: 0139-5467.