O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Časopis Turista

Aktuálně

Časopis Turista 5/2023 vychází v týdnu od 2. května.

Ostatní

Chrudimský Salvátor se (nejen) v raném novověku těšil vroucí úctě věřících. Kopie tohoto kultovního předmětu díky tomu najdeme v mnoha svatyních Česka...

Pěšky

Vábeni představou múdrých žen, bohyní, které se vyznaly nejen v léčitelských praktikách, ale pomocí magie dokázaly nahlížet do osudů lidí, přijíždějí na Moravské Kopanice stovky návštěvníků. A kdeže Moravské Kopanice vlastně leží?

Pozvánka

Uhlířský vrch je dominantou města Bruntál a alej, která k němu vede, lidé zvolili jako nejkrásnější a nejoblíbenější „Alej roku 2022“. V sobotu 22. dubna od 14:00 hodin se uskuteční k této příležitosti Alejová slavnost a předání titulu...

Aktuálně

K 31. březnu 2023 vyhlásila společnost PrePay, která provozovala portál PREDPLATIT.cz, insolvenci...

Pěšky

Přirozenou dominantou jižních Brd je se svými 827 metry Třemšín. Sbíhají se k němu snad všechny turistické značky. V historii pohoří hraje již od pravěkých dob významnou roli...

Ostatní

Benediktini již svým pojmenováním odkazují na zakladatele západního mnišství Benedikta z Nursie, který žil na území dnešní Itálie na přelomu 5. a 6. století. Benedikt z Nursie je tradičně považován za autora tzv. Benediktovy řehole...

Pěšky

Adolf Heyduk měl o 25 let mladší manželku Emilku a řadu slovutných přátel, kteří pohostinného druha v Písku rádi navštěvovali...

Stránky