O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT
O časopisu
Historie a archiv
Redakce
a kontakty
Předplatné
a objednávky
Soutěže čtenářů
Inzerce
KČT
Zprávy KČT

Poutní místa: Uherský Brod

Již samotný název města Uherský Brod napovídá, že toto město vzniklo poblíž uherské hranice, v místě, kde se nacházel brod přes řeku Olšavu. Poutníkům je však Uherský Brod znám také jako „město Královny posvátného růžence“.

Text a foto: Michal Bařinka

Legenda o založení Uherského Brodu i zdejšího poutního místa se odehrává v roce 1019, kdy prostor budoucího města údajně stále zabíral hluboký les. Zato na nedalekém Volenově již prý existoval dvorec, kde žil zeman se svou chotí a služebnictvem. Manželům se nedařilo zplodit následníka, až se obrátili s prosbou na Pannu Marii. Pak prý netrvalo dlouho a vytoužený syn se konečně narodil. Dvojice si podle pověsti přála odvděčit se Matce Boží, avšak nevěděli jak. Teprve jednou ve snu se prý Panna Marie zjevila manželce zemana a vyslovila přání, aby byla k její poctě zbudována kaplička, a sice na místě, kde i navzdory právě panující zimě kvete růžový keř. Žena se podle pokynu hned zrána vydala hledat popisované místo a po vyčerpávajícím pátrání jej nakonec nalezla. Traduje se, že okolo rozkvetlého keře pak byla vystavěna dřevěná kaplička, ke které počali brzy docházet zbožní poutníci. Jedním z nich byl prý i uherský král Ondřej I., který (údajně v roce 1049) rozkázal zbudovat namísto dřevěné stavby kamennou svatyni. Některé legendy navíc tvrdí, že rovněž tento panovník daroval kostelu ikonu Panny Marie, kterou namaloval sám sv. Lukáš a kterou uherský vládce získal jako dar od byzantského císaře. Podle jiného podání však obraz Černé Madony přivezl až král Ondřej II. z křížové výpravy do Svaté země. Ať tak či onak, legendy se shodují v tom, že originál obrazu se v Uherském Brodě nedochoval. Na počátku 14. století jej prý při plenění města sebrali uherští dobyvatelé a později se tato mariánská podobizna dostala do Polska, pročež se v Uherském Brodě museli spokojit s její kopií. Setkat se můžeme dokonce i s výkladem, že slavná ikona Černé Madony Čenstochovské, palladium Polska, je právě původní obraz Panny Marie z Uherského Brodu.

Zaujal vás tento článek? Celé jeho znění a spoustu dalších turistických zajímavostí a tipů na výlety najdete v právě prodávaném časopisu Turista 6/2023! Poznávejte krásy Česka společně s námi!